Nawet największa umiejętność przynosi niewielką korzyść, jeśli nie towarzyszy jej honor.