Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli.